ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ζητούνται για Full Time Πρωινή Απασχόληση από ΒΙΟΤΕΧΝΊΑ κατασκευής Σητών-Κουνουπιέρες, στo MΜαρκόπουλο

Ωράριο 07:30-16:00

Διάλειμμα 12:00-12:30

Μισθός: 800€-850€ Καθαρές Αποδοχές,

Η αμοιβή θα διαμορφωθεί ανάλογα με τα προσόντα του Υποψηφίου, τα 800€ με 850€ είναι αρχικός μισθός,

μετά την αρχική εκπαίδευση του 1ου Τριμήνου γίνεται αναπροσαρμογή.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Προοπτικές Εξέλιξης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tσερώνης Γιωργος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6970131246

Ώρες Επικοινωνίας:11:00-18:00

email Επικοινωνίας: tseronis@g-s.gr