ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΑΒΕΕ

Αποθηκάριος με γνώση λογισμικού, άδεια χειρισμού περονοφόρου οχήματος, ικανότητα άρσης βαρεών αντικειμένων, καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, επικοινωνιακός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: n.xirafi@aliberti.gr

τηλ : 210.66.26.384