Εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού στο Κορωπί αναζητά

 

Αποθηκάριο με γνώση λογισμικού, άδεια χειρισμού περονοφόρου οχήματος, ικανότητα άρσης βαρέων αντικειμένων, επικοινωνιακό με καλές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.

 

Αποστολή Βιογραφικού: n.xirafi@aliberti.gr