Ζητείται άτομο ,έστω με μικρή εμπειρία ή ακόμα και ανειδίκευτο για τη θέση του βοηθού χειριστή σε αυτόματη γραμμή παραγωγής συσκευασίας τροφίμων.

 

H βάρδια είναι διπλή. Πρωϊνή (07:00-15:00) ή απογευματινή (15:00-23:00). Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Τηλέφωνο: 2106659159

Email: paris@aegeasflexo.gr