Βοηθός Λογιστή
Από εταιρεία εκτυπώσεων στο Κορωπί, ζητείται υπάλληλος ως βοηθός λογιστή & υποστήριξη γραφείου.
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
Καταχώρηση Αγορών-Εξόδων
Καταχωρήσεις παραστατικών πληρωμών / εισπράξεων
Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπων πελατών-προμηθευτών
Παρακολούθηση Mydata
Οργάνωση γραφείου (e-mail, excel, επιστολές, τηλέφωνο)
Παρακολούθηση θεμάτων μισθοδοσίας (προσέλευση, άδειες κτλ)
Επιθυμητά προσόντα:
Πτυχίο οικονομικής σχολής
Γνώση ERP PYLON ή κάτι αντίστοιχο
Προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία 3 ετών
Πολύ καλή χρήση Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Αποστολή βιογραφικών στο hr@doculand.com
Τηλ. Επικοινωνίας 210 95 30 600