Εμπορική Εταιρεία με ηγετικό ρόλο στο χώρο των τροφίμων ζητά Βοηθό
Λογιστή.
Πενθήμερη πλήρης απασχόληση (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Αρμοδιότητες:
 Τιμολόγηση
 Καταχωρήσεις παραστατικών αποθήκης
 Καταχωρήσεις παραστατικών δαπανών
Απαραίτητα Προσόντα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής κατεύθυνσης
 Επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήριο  2-4 έτη
 Τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων
 Άριστη χρήση Η/Υ-Office-ERP
Παροχές:
 Πακέτο σταθερών αποδοχών και ασφαλιστική κάλυψη
 Πρόσθετη ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 Σταθερό ωράριο
 Διαρκής εκπαίδευση
 Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 Μακροπρόθεσμη συνεργασία

τηλ.επικοινωνιας :  2105694514

M: E.Lekou@kore.gr