Η Spartan Security, μια εκ των δυναμικότερων και μακροβιότερων Ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:

Γραμματέα Υποδοχής – Front Desk

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλές γνώσεις MS OFFICE
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
 • Ταχύτητα στην χρήση Η/Υ
 • Ικανότητα επικοινωνίας με ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια κι εχεμύθεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ευχάριστη, θετική, ευγενική και φιλική προσωπικότητα με διάθεση για εξυπηρέτηση υψηλών απαιτήσεων.
 • Δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων/προβλημάτων.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές ταυτόχρονες καταστάσεις και ικανότητα εργασίας υπό πίεση με υπευθυνότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Ομαδικότητα

Θα συνεκτιμηθούν εάν υπάρχουν:

 • Προϋπηρεσία σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας
 • Προϋπηρεσία Front Desk  στην εξυπηρέτηση πελάτων

Προσφέρεται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Βασικός μισθός
 • Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση
 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης και εξέλιξης

Αν διαθέτετε τα προσόντα και έχετε διάθεση για εργασία σε ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον, σας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας και να εργαστείτε στην παροχή ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: matina@spartan.gr