Ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες, για 5ήμερη μόνιμη απασχόληση ως χειριστές εργαλειομηχανών της
εταιρείας όπως CNC, τόρνοι, φρέζες κλπ. Αμοιβές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Δεν
απαιτείται όριο ηλικίας. Ωράριο εργασίας: 7:30 – 16:00 (διάλειμμα 12:00 – 12:30).

email: Michail.chatzidakis@inal.gr

γραφεία : 210 6620 400