ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ALPLA είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων πλαστικής
συσκευασίας. H μακρόχρονη ιστορία μας ως οικογενειακή επιχείρηση, οι τεχνολογίες αιχμής και η
και αφοσίωση των εργαζομένων κάνουν εμάς και τα προϊόντα μας να ξεχωρίζουμε. Η
μακροπρόθεσμη σκέψη και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι οι θεμελιώδεις αξίες της εταιρικής μας
φιλοσοφίας. Η αμοιβαία εκτίμηση είναι αυτονόητη για εμάς, επιτρέποντάς μας να προχωρήσουμε
μαζί με αφοσίωση και θάρρος και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις
Για τις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις στο Κορωπί ενδιαφερόμαστε για την κάλυψη της θέσης
του Εκλεκτή Ποιοτικού Ελέγχου.
Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα:
 Διεξαγωγή μετρήσεων με παχύμετρα και άλλων δοκίμων ( ζύγισμα, στεγανότητα κλπ.)
 Δειγματοληπτικό έλεγχο των τελικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της βάρδιας για τυχόν
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές
 Διαχείριση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων
για την ορθή αντιμετωπίσιμη των προβλημάτων
 Στενή κι απρόσκοπτη συνεργασία με τις ομάδες παραγωγής για την διασφάλιση τήρησης
των προτύπων ποιότητας
Προσόντα:
 Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 Προσοχή στη λεπτομέρεια, οργάνωση και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
 Απόφοιτος τεχνολογικής σχολής
 Βασικές γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών
 Επιθυμητή (αλλά όχι απαραίτητη) η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Η εταιρία προσφέρει:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων.
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμιλο

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω email στο : katia.lagopati@alpla.com ή
μέσω του link : ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | Career at ALPLA Group