Εργάτες/τριες Παραγωγής & Χειριστές Συσκευασίας
Περιγραφή κύριων αρμοδιοτήτων της θέσης:
Εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων
Χειρισμός των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας με πλήρη κατανόηση της λειτουργίας τους
Τήρηση κανόνων διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας βάσει των προτύπων που ισχύουν στη φαρμακοβιομηχανία
Πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών
Απαιτούμενες Γνώσεις και Δεξιότητες:
Απόφοιτοι Λυκείου / Τεχνικού Λυκείου/ ΙΕΚ
Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία φαρμάκου ή τρόφιμου
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες στην παραγωγική μονάδα στην Παιανία
Ικανότητα αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και συνεργασίας
Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα τήρησης διαδικασιών
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Διαθεσιμότητα βάρδιας: 3 βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή)
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση
ΤΗΛ .2111761000 ΕΣΩ. 1376
e mail:hrdep@rafarm.gr