Η Χρωστική Α.Ε., βιομηχανία στο Κορωπί επιθυμεί, να προσλάβει εργάτες – χειριστές μηχανών extruder για το τμήμα παραγωγής της, για μόνιμη πενθήμερη εργασία. Κυλιόμενες βάρδιες (06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00).   Τηλ.210 6624692, e-mail: personnel@chrostiki.gr