Εργάτη/Εργάτρια Παραγωγής για την ALPLA Greece, στο Κορωπί Αττικής

Η Αlpla packaging Greece Μ.Α.Ε. με έδρα το Κορωπί, είναι μέλος του
ομίλου της Alpla, ο οποίος δραστηριοποιείται παγκοσμίως με 181 εργοστάσια
σε 46 χώρες και απασχολεί σχεδόν 21.000 υπαλλήλους στον τομέα της
πλαστικής συσκευασίας.

Προσόντα υποψηφίου/ας:
 Απολυτήριο Γυμνασίου – Λυκείου
 Επιθυμητή εμπειρία (όχι απαραίτητη)
Παροχές
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 Συνεχής εκπαίδευση

Η δυνατότητα εργασίας σε 3 βάρδιες είναι απαραίτητη.
Α) 7:00πμ-3:00μμ
Β) 2:30μμ – 10:30μμ
Γ) 10:30μμ – 6:300πμ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση εδώ ή μέσω email:
katia.lagopati@alpla.com