Εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού αναζητά έναν Εργάτη και μία Εργάτρια Παραγωγής για συναρμολόγηση προϊόντων.

 

Αποστολή βιογραφικού: n.xirafi@aliberti.gr