Φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Κορωπί Αττικής ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργάτη για πλήρη απασχόληση, στο τμήμα παραγωγής του εργοστασίου.

Προφίλ Θέσης

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την ζύγιση υλών, την παραγωγή διαλυμάτων.

Υποστήριξη των αναγκών των τμημάτων παραγωγής και συσκευασίας
Διαχείριση υλικών συσκευασίας και συμμετοχή σε εργασίες συσκευασίας προϊόντων
Διακίνηση παλετών μεταξύ των χώρων συσκευασίας και αποθήκης
Παραλαμβάνει Α΄ Ύλες και ζυγίζει τις ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παρασκευή του προϊόντος.
Αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής του προϊόντος.
Συμπληρώνει τα απαιτούμενα έντυπα ζύγισης και παραγωγής και διατηρεί το χώρο ευθύνης του εύτακτο και ασφαλή σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.

Προφίλ Υποψήφιου

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Απόφοιτος Λυκείου
Επιθυμητές σπουδές ΙΕΚ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο φαρμάκου / καλλυντικού / τροφίμων
Προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα
Ομαδικότητα, συνεργασία
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Αντίληψη και εφαρμογή διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας

Αδριανού 75 – 19400 Κορωπί Αττικής

Τ/Φ: 210 6627085-7 Ι Φαξ: 210 6628287

www.verma.gr I HumanResources@verma.gr