Αναζητούμε εργατοτεχνίτη για πενθήμερη εργασία με ερασιτεχνικό δίπλωμα και γνώσεις ηλεκτροκόλλησης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας :  6977335055 &  2106628021