Το Κέντρο Ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.Ι. για παιδιά με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές στο Κορωπί, αναζητά Εργοθεραπευτή/τρια.

Απαιτούμενα προσόντα :

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ Τμήματος Εργοθεραπείας

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν :

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών • Πρόσθετη Επαγγελματική Κατάρτιση • Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς • Καλή γνώση αγγλικών • Γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου.

Αποστολή βιογραφικών στο email : kimeras@otenet.gr