ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ζητούν υπάλληλο για 4/ωρη πρωϊνή ή απογευματινή εξωτερική εργασία     ( εισπράξεις ) στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου. Απαραίτητο μηχανάκι.

Πληροφορίες στο 210 6000 885

Email: ekdnikol@otenet.gr