Για το μηχανουργείο της εταιρίας Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή Καρελά στο Κορωπί, ζητούνται εργαζόμενοι.

Η εταιρία ασχολείται με ειδικά οικοδομικά υλικά, κυρίως Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους που τοποθετούνται σε αίθουσες συνεδρίων, ξενοδοχείων, σχολείων, κλπ. Περιλαμβάνοντα διάφορες εργασίες, όπως τρύπημα σε μέταλλο και ξύλο, κοπή υλικών, μετακινήσεις υλικών, κ.α. Εργασία εντός του εργοστασίου καθώς και σε εργοτάξια. Ταυτοχρόνως θα γίνεται εκπαίδευση για την εξειδίκευση σε ορισμένες εργασίες.

Αναζητούμε 2 άτομα,  έστω και ανειδίκευτα,  οποιασδήποτε εθνικότητας, αρκεί να μπορούν να συνεννοηθούν στην Ελληνική ή την Αλβανική.

Αρμόδιος: Κος Νίκος Δαλετζάκης
Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
21ο Χλμ. Λ. Λαυρίου
19441 Κορωπί
Τηλ. 210-6646051/2
E-mail: technol@pzafiropoulos.gr
www.technologia.com.gr
Blog:  http://movablewalls.blogspot.gr/