ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ΑΒΕΕ , ΚΟΡΩΠΙ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ 75

Προφίλ Θέσης 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την ζύγιση υλών, την παραγωγή διαλυμάτων. • Υποστήριξη των αναγκών των τμημάτων παραγωγής και συσκευασίας • Διαχείριση υλικών συσκευασίας και συμμετοχή σε εργασίες συσκευασίας προϊόντων • Διακίνηση παλετών μεταξύ των χώρων συσκευασίας και αποθήκης • Παραλαμβάνει Α΄ Ύλες και ζυγίζει τις ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παρασκευή του προϊόντος. • Αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής του προϊόντος. • Συμπληρώνει τα απαιτούμενα έντυπα ζύγισης και παραγωγής και διατηρεί το χώρο ευθύνης του εύτακτο και ασφαλή σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.

Προφίλ Υποψήφιου

• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση • Απόφοιτος Λυκείου •Επιθυμητές σπουδές ΙΕΚ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο φαρμάκου / καλλυντικού / τροφίμων • Προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα • Ομαδικότητα, συνεργασία • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες • Αντίληψη και εφαρμογή διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΤΗΛ :    210.6627085

email :  humanresources@verma.gr