Η Spartan Security, είναι ο δυναμικότερος και μακροβιότερος πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας στην
Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1989 και ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:

Λογιστή για Διπλογραφικά Βιβλία

Πλήρους πρωινής πενθήμερης απασχόλησης για στελέχωση του οικονομικού τμήματος

Με έδρα τις ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις στο Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο, με διπλογραφικά βιβλία, σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, 5 έτη
τουλάχιστον
ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής Επιστήμης
Άριστη γνώση καταχωρήσεων Λογιστικής, (πρόγραμμα soft1)
Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, VIES, INTRASTAT ανακεφαλαιωτικό πίνακα και
παρακρατούμενους φόρους, σύνταξη και υποβολή Ε9, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
Πολύ καλή γνώση μισθοδοσίας
Συνεχή ενημέρωση σε θέματα φορολογικών και ασφαλιστικών διαδικασιών και υποχρεώσεων.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Βασικές γνώσεις εισαγωγών-εξαγωγών
 Η εμπειρία σε διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίου θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Ατομικές δεξιότητες:
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, προθεσμιών, πλάνων και πολλαπλών έργων.
Iκανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών, όπως έκδοση, σύγκριση και παρουσίαση στατιστικών
αποτελεσμάτων, προς βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης.
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στην λεπτομέρεια
Αξιοπιστία, επαγγελματική ηθική δεοντολογία
Προσφέρεται:
Άμεση πρόσληψη
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων +bonus
Extra παροχές ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης
Εποπτεία από φοροτεχνικό γραφείο και συνεργασία από δύο μόνιμους βοηθούς
Σταθερό ωράριο και άριστες συνθήκες εργασίας
Καθημερινή μεταφορά από και προς τον Προαστιακό Σταθμό στο Κορωπί
 Συνεχής εκπαίδευση λογιστικής επιμόρφωσης
Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε ΤΩΡΑ στην ομάδα μας εφόσον:
 Διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 Αναζητάτε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεχνικές δεξιότητές σας στην ηλεκτρονική ασφάλεια.
 Επιθυμείτε να εργαστείτε για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.
 Ενδιαφέρεστε για συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης στο αντικείμενό σας.
 Σας αρέσουν οι προκλήσεις στις νέες τεχνολογίες.

Email επικοινωνίας: info@spartan.gr
Στην αποστολή βιογραφικού να αναφέρεται στο θέμα ο πλήρης τίτλος της θέσης, καθώς κι ένα σύντομο εισαγωγικό
προσωπικό σημείωμα που θα περιγράφει πως η εμπειρία και τα προσόντα σας μπορούν να εξελίξουν τον
οργανισμό.