Είσαι μηχανικός και αναζητάς εργασία στη συντήρηση βιομηχανίας; Έχεις εμπειρία σε
συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού; Κορυφαία βιομηχανία στο Κορωπί,
αναζητά μηχανικό βάρδιας. Η εργασία δεν περιλαμβάνει σαββατοκύριακα.
Ως Μηχανικός Συντήρησης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:
● Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας,
σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής
● Τήρηση των μέτρων ασφάλειας των ανθρώπων, της εγκατάστασης και του
περιβάλλοντος, την πρόληψη κινδύνων και τη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς
κανονισμούς.
● Επίλυση και πρόληψη προβλημάτων στην παραγωγή
● Ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας των μηχανών και των γραμμών
● Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής
Ως Μηχανικός Συντήρησης θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα προσόντα:
● Πτυχίο στον κλάδο της μηχανολογίας από οποιοδήποτε ίδρυμα

● Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία
● Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
● Μέσο μετακίνησης
Η εταιρεία προσφέρει:
● Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
● Ιδιωτική ασφάλεια
● Διατακτικές σίτισης
● Δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Νάσια Κόκλα στο +30 694 0776773