Πολύ γνωστή ελληνική εταιρεία τροφίμων, αναζητά Μηχανικό Συντήρησης για το τμήμα
παραγωγής.
Η μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Γέρακα, γίνεται με
λεωφορείο της εταιρείας.
Οι αρμοδιότητες του/της Μηχανικού Συντήρησης είναι οι εξής:
● Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των μηχανών στη διάρκεια της βάρδιας του
● Βελτιστοποιεί τις διαδικασίες με σκοπό την βέλτιστη απόδοση της παραγωγής
● Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα
● Επιλύει και προλαμβάνει προβλήματα στην παραγωγή
Για τη θέση του/της Μηχανικου Συντήρησης χρειάζεσαι:
● Πτυχίο στον κλάδο της μηχανολογίας
● Εμπειρία στον χώρο θα συνεκτιμηθεί
Για τη θέση του/της Μηχανικού Συντήρησης η εταιρεία παρέχει:
● Δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο της εταιρείας από σημεία της Αθήνας προς τις
εγκαταστάσεις
● Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο, ανάλογο της εμπειρίας του/ της υποψηφίου-ας
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Νάσια Κόκλα στο +30 694 0776773