Μηχανολόγοι – σχεδιαστές βιομηχανικού σχεδίου, για 5ήμερη μόνιμη απασχόληση. Απαιτούνται
γνώσεις μηχανολογικών software. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας. Αμοιβές αναλόγως προσόντων και
προϋπηρεσίας. Ωράριο εργασίας: 7:30 – 16:00 (διάλειμμα 12:00 – 12:30).

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6620400 υ/ο κ. Χατζηδάκη Μιχ.