ΕΤΑΙΡΕΙΑ τροφίμων με έδρα το Κορωπί ζητεί οδηγό για διανομές εντός Αττικής, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Παρέχονται καλές αποδοχές και πλήρης ασφάλιση, αορίστου χρόνου. 

Τηλ. επικοινωνίας : 6944152468