Η «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» που δραστηριοποιείται στον κλάδο των
προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων, με όραμα την
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, επιθυμεί να προσλάβει για το υποκατάστημα της Αττικής

Οδηγός – Πωλητής
Για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα :
 Εξυπηρέτηση πελατών με φορτηγό (ex van πώληση )
 Διαχείριση υπολογιστή για την έκδοση τιμολογίων
 Διαχείριση ημερήσιου ταμείου

Απαραίτητα  Προσόντα :
 Δίπλωμα οδήγησης  Γ κατηγορίας με Π.Ε.Ι.
 Χρήση H/Y
 Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης

Παρέχονται :
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
Νοσοκομειακό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

Email:    athens@elzymi.gr

Τηλ.:      210 66 20 834