Οδηγός φορτηγού με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
Καθήκοντα : η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας σε πελάτες ή
συνεργάτες και ο προγραμματισμός και συντονισμός των δρομολογίων. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
Οι μεταφορές γίνονται συνήθως εντός Αττικής και σπανιότερα σε όμορους νομούς. Αμοιβές
αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Ωράριο εργασίας : 7:30 – 16:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6620400 υ/ο κ. Χατζηδάκη Μιχ.