Η εταιρεία ΕΛΒΙΣ – ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ (εταιρεία παραγωγής τροφίμων), που εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Κορωπίου, αναζητά οδηγό

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132000711