ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

  • Ποιοι είμαστε :

   Το Γραφείο Απασχόλησης  είναι μια νέα υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας προς τους κατοίκους – δημότες του Δήμου με κύρια μέριμνά του την εξυπηρέτηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης προς τις επιχειρήσεις με έδρα ή λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Γραφείου προς ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

  • Πώς λειτουργούμε :

   Το Γραφείο απασχόλησης τηρεί μητρώο του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή και λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου. Επίσης, τηρεί μητρώο των κατοίκων του Δήμου που επιθυμούν να είναι διασυνδεδεμένοι με το Γραφείο Απασχόλησης και βρίσκονται σε κατάστασης ανεργίας ή απλά επιζητούν τη διασύνδεσή τους με το επιχειρηματικό περιβάλλον.