04/03/2024
Πρακτορείο ΟΠΑΠ ζητεί άτομα για απόγευματινη
εργασία. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, πλήρης ασφάλιση, bonus.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 694 64 91501