Αναρτήθηκε η προκήρυξη (1Κ/2024, τεύχος 8, 22.02.2024 ΑΣΕΠ) για τις προσλήψεις που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία.

Η Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Κρωπίας θα στελεχωθεί με επτά (7) θέσεις :

ΠΕ : 4 θέσεις , ΤΕ : 1 θέση , ΔΕ : 2 θέσεις

https://www.et.gr/SearchAsep