Η Spartan Security, ο πιο δυναμικός και επιτυχημένος πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας
στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1989, αναζητά
Senior Support Technician

Πλήρους πρωινής πενθήμερης απασχόλησης για στελέχωση του τεχνικού τμήματος

με έδρα τις ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις στο Κορωπί

Περιγραφή Θέσης:
Eπίβλεψη και ευθύνη για την ημερήσια τεχνική απομακρυσμένη υποστήριξη και
επιδιόρθωση των συστημάτων πληροφορικής με χώρο εργασίας τις εγκαταστάσεις της
Spartan Security στο Κορωπί.
Απαραίτητα προσόντα:
 Σχετικές πιστοποιήσεις στην Πληροφορική ή σε σχετικό πεδίο
 Γνώση τεχνικής υποστήριξης και επιδιόρθωσης συστημάτων πληροφορικής
 Γνώση δικτύων
 Εμπειρία στην εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 Δεξιότητα στην επικοινωνία
 Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και σε ομάδα
 Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τεχνικής υποστήριξης, ιδανικά σε
συστήματα ασφαλείας ή συστήματα πληροφορικής/επικοινωνίας ή επιχειρήσεις
προϊόντων τεχνολογίας
 Η εμπειρία στη βιομηχανία ασφαλείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρεται:
 Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, τεχνικών γνώσεων και
προϋπηρεσίας
 Bonus παραγωγικότητας
 Άμεση πρόσληψη
 Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
 Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης και εξέλιξης
 Διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση
 Κινητό τηλέφωνο και Laptop
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε ΤΩΡΑ στην ομάδα μας εφόσον:
 Διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσσόμενο
περιβάλλον.
 Αναζητάτε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεχνικές δεξιότητές σας στην
ηλεκτρονική ασφάλεια.
 Επιθυμείτε να εργαστείτε για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής
ασφάλειας.

 Ενδιαφέρεστε για συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης στο αντικείμενό σας.
Email επικοινωνίας: info@spartan.gr
Στην αποστολή βιογραφικού να αναφέρεται στο θέμα ο πλήρης τίτλος της θέσης, καθώς κι
ένα σύντομο εισαγωγικό προσωπικό σημείωμα που θα περιγράφει πως  η εμπειρία και τα
προσόντα σας μπορούν να εξελίξουν τον οργανισμό.