ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Απαραίτητα προσόντα :
 Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι – Α.Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ. (Βιομηχανικού σχεδιασμού) με σπουδές
προσανατολισμένες στην βιομηχανική κατεύθυνση – κατασκευαστικό κλάδο
 Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα μελέτης και σχεδιασμού
 Άριστη γνώση 2D & 3D σχεδιαστικού προγράμματος (Autocad)
 Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων.
 Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 Γνώση μελέτης για περιπτώσεις αδειοδοτήσεων και όλων των συναφών
διαδικασιών
 Γνώσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής θα
θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα
 Προϋπηρεσία 3-6 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Τι προσφέρουμε :
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
 Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

7, Isiodou Str., Koropi, 19 400, Athens – Greece

t.: +30 211 6007802

e: tsokos@datakat.gr