ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

Ποιοι είμαστε

Το Γραφείο Απασχόλησης  είναι μια νέα υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας προς τους κατοίκους – δημότες του Δήμου με κύρια μέριμνά του την εξυπηρέτηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης προς τις επιχειρήσεις με έδρα ή λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Γραφείου προς ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Πώς λειτουργούμε

Το Γραφείο απασχόλησης τηρεί μητρώο του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων. Επίσης, τηρεί μητρώο των κατοίκων του Δήμου που επιθυμούν να είναι διασυνδεδεμένοι με το Γραφείο Απασχόλησης και βρίσκονται σε κατάστασης ανεργίας ή απλά επιζητούν τη διασύνδεσή τους με το επιχειρηματικό περιβάλλον.