Τεχνικός/Μηχανικός με ηλεκτρολογική εξειδίκευση.

Η VIOKEF LIGHTING, εταιρεία προϊόντων φωτισμού με έδρα το Κορωπί,
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της, Τεχνικό/Μηχανικό με γνώσεις
ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου και τεχνικής
υποστήριξης πωλήσεων για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης.
Περιγραφή Θέσης: Ποιοτικός έλεγχος φωτιστικών, τήρηση report
ποιότητας, τεχνική υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, customer support,
claims support κ.α.
Απαραίτητα Προσόντα:
 Εκπαίδευση ή εμπειρία ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης.
 Προθυμία για εκμάθηση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών
 Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 Δυνατότητα μετακίνησης
 Υπευθυνότητα- Επαγγελματισμός.
 Οργάνωση, ομαδικότητα, επικοινωνία, συνεργατικότητα.
Επιθυμητά προσόντα:
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 Γνώση Αγγλικών
 Γνώσεις μελέτης φωτισμού
 Επαφή με τους τομείς τεχνολογίας φωτισμού.
Η Εταιρεία προσφέρει:
 Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών και πλήρη ασφάλιση
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 Πενθήμερη εργασία (9πμ με 5μμ)
 Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Τηλ.: (0030) 210 662 6495

e-mail: etoima@viokef.com

Φιλιάτη, GR 194 41 Κορωπί