Υπάλληλος Αποθήκης

Με έδρα το εργοστάσιο μας στο Κορωπί, Αττικής

Κωδικός: ΥΑ 04/24

Προφίλ Εταιρίας

Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ελληνικές αλυσίδες franchise, δραστηριοποιούμενη στον χώρο του καφέ από το 2007.  Λειτουργεί πάνω από 200 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Γερμανία, διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της και σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Αρμοδιότητες :

· Παράδοση και παραλαβή εμπορευμάτων.

· Συλλογή παραγγελιών και φόρτωση εμπορευμάτων.

· Διεκπεραίωση υποστηρικτικών ενεργειών εντός της αποθήκης (τακτοποίηση αποθεμάτων , ανατροφοδοσία θέσεων συλλογής).

·  Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

Προφίλ Υποψηφίου:

· Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

· Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων σε ανάλογη θέση με ανάλογες ευθύνες.

· Επιθυμητή η γνώση χειρισμού RF scanner.

· Επιθυμητός ο χειρισμός ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων  .

· Υπευθυνότητα , μεθοδικότητα  ,συνέπεια , ομαδικό πνεύμα .

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

· Κάτοικος  ευρύτερης περιοχής Μεσόγεια-Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών: career@grand.gr (Υποχρεωτική αναγραφή κωδικού ΥΑ 04/24, στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος)