Η  POLYXENIA RENAL στο Κορωπί ζητεί :

Υπάλληλο Γενικών καθηκόντων

Υπάλληλοι καθαριότητας

Τηλέφωνο :   210.6627085

email :   humanresources@verma.gr