ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
www.batanian.gr
Η ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ ΑΕΒΕ, επιθυμεί να προσλάβει για τα
κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί Αττικής, υπάλληλο
γραφείου.
Κύρια καθήκοντα
· Τηλεφωνικό κέντρο
· Καταχώρηση παραγγελιών
· Διατήρηση αρχείου πελατών, προσφορών, συμφωνιών
· Ενημέρωση πελατών σε θέματα πωλήσεων
· Έκδοση προσφορών σε πελάτες
Απαραίτητα προσόντα
· Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
· Πρακτική εμπειρία με το MS Excel, Word, Power Point &
Outlook
· Γνώσεις Αγγλικών
Αποστολή Βιογραφικών: info@arkas.com.gr