Η Spartan Security, ο πιο δυναμικός και επιτυχημένος πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας στην Ελλάδα,
που δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1989, αναζητά
Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Πλήρους πρωινής πενθήμερης απασχόλησης για στελέχωση του οικονομικού τμήματος

με έδρα τις ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις στο Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο, με διπλογραφικά βιβλία
Θέση ευθύνης και διοίκησης λογιστηρίου, 5 έτη το ελάχιστο
ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής Επιστήμης
Άριστη γνώση καταχωρήσεων Λογιστικής, (SOFT ONE)
Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, VIES, INTRASTAT ανακεφαλαιωτικό πίνακα και
παρακρατούμενους φόρους, σύνταξη και υποβολή Ε9, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
Πολύ καλή γνώση μισθοδοσίας, (EPSILON)
Συνεχή ενημέρωση σε θέματα φορολογικών και ασφαλιστικών διαδικασιών και υποχρεώσεων.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Βασικές γνώσεις εισαγωγών-εξαγωγών
 Η εμπειρία σε διεξαγωγή διαγωνισμών δημοσίου θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Καθήκοντα:
 Οργάνωση, εκπαίδευση ομάδας κι ευθύνη λογιστηρίου
 Συντήρηση της λογιστικής βάσης δεδομένων της εταιρείας.
 Παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων.
 Προετοιμασία οικονομικών αναφορών και εκθέσεων.
 Συμμετοχή στην εκπόνηση προϋπολογισμών και σχεδιασμός φορολογικών στρατηγικών.
Εφαρμογή των τελευταίων τάσεων κι εξελίξεων στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής
Διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στις νομικές, και φορολογικές απαιτήσεις
Παρουσίαση εργαλείων και τεχνικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του λογιστηρίου
Ανάλυση οικονομικών δεικτών στη διοίκηση για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης
Ατομικές δεξιότητες:
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, προθεσμιών, πλάνων και πολλαπλών έργων.
Iκανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών, όπως η έκδοση, σύγκριση και παρουσίαση στατιστικών
αποτελεσμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης
Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στην λεπτομέρεια
Αξιοπιστία, επαγγελματική ηθική δεοντολογία
Προσφέρεται:
Άμεση πρόσληψη με σταθερό ωράριο και άριστες συνθήκες εργασίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων +bonus
Extra παροχές ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης
Εποπτεία από φοροτεχνικό γραφείο και συνεργασία από μόνιμους βοηθούς
 Συνεχής εκπαίδευση λογιστικής επιμόρφωσης
 Αναφορά απευθείας στην διοίκηση
Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε ΤΩΡΑ στην ομάδα μας εφόσον:
 Διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 Αναζητάτε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεχνικές δεξιότητές σας στην ηλεκτρονική ασφάλεια.
 Επιθυμείτε να εργαστείτε για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.
 Ενδιαφέρεστε για συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης στο αντικείμενό σας.
 Σας αρέσουν οι προκλήσεις στις νέες τεχνολογίες.

Email επικοινωνίας: v.aivaliotou@spartan.gr

Στην αποστολή βιογραφικού να αναφέρεται στο θέμα ο πλήρης τίτλος της θέσης, καθώς κι ένα σύντομο εισαγωγικό
προσωπικό σημείωμα που θα περιγράφει πως η εμπειρία και τα προσόντα σας μπορούν να εξελίξουν τον
οργανισμό.