ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ,2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Τηλ : 6936806700

email : elliniki.texniki@gmail.com