Χειριστής Γραμμών Παραγωγής

Με έδρα το εργοστάσιο μας στο Κορωπί, Αττικής

Κωδικός: ΧΠ 04/24

Προφίλ Εταιρίας

Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ελληνικές αλυσίδες franchise, δραστηριοποιούμενη στον χώρο του καφέ από το 2007.  Λειτουργεί πάνω από 200 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Γερμανία, διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της και σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Αρμοδιότητες

· Προετοιμασία, ρύθμιση και χειρισμός μηχανών παραγωγής.

· Συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα, με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.

· Διασφάλιση εφαρμογής Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας.

· Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης.

· Συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Προφίλ Υποψηφίου

· Απόφοιτος ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης.

· Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων ή φαρμάκων.

· Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία, ομαδικό πνεύμα.

· Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Αποστολή Βιογραφικών: career@grand.gr (Υποχρεωτική αναγραφή κωδικού ΧΠ 04/24, στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος