Χειριστή Μηχανών Παραγωγής Χάρτινης Συσκευασίας
Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να
προσλάβει Χειριστή Μηχανών Παραγωγής για την περιοχή των Καλυβίων.
Περιγραφή Θέσης
 Προετοιμασία των μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Ρύθμιση, έλεγχος και σωστή λειτουργία  των μηχανημάτων
 Πιστή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής ανά τομέα
 Καθημερινή συντήρηση μηχανών και καθαρισμός του εργασιακού
χώρου και του εξοπλισμού
 Διάγνωση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 Διενέργεια και καταγραφή των στοιχείων καθημερινών ελέγχων
ποιότητας και απόδοσης
 Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Προσόντα Υποψηφίου
 Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή άλλης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογίας ή άλλο τεχνικό
παρεμφερή κλάδο
 Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον χειρισμό/συντήρηση γραμμών
παραγωγής σε βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας ή τροφίμων
 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ικανότητα άμεσης
επικοινωνίας
 Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και σε αυστηρά
χρονοδιαγράμματα
 Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία χάρτινης
συσκευασίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Δεξιότητες
 Υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στην λεπτομέρεια.
 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Dionisis Panagiotidis

Founder/General Manager

+306948528995

+302109402148

d.panagiotidis@hellenicbog.com

www.hellenicbog.com

18 El. Venizelou Str. N. Smyrni, 17121

Athens, Greece