“Πράσινο φως” για την πρόσληψη 1.213 δημοτικών αστυνομικών

Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου τοποθετεί την προκήρυξη στις αρχές φθινοπώρου.

Στον Δήμο Κορωπίου θα τοποθετηθούν 7 άτομα :

ΔΕ : 2      ΠΕ : 4     ΤΕ :  1

Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των 1.000 κενών οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δήμους της χώρας και αφορά:

  • 633 θέσεις κατηγορίας ΔΕ
  • 183 κατηγορίας ΠΕ
  • 184 κατηγορίας ΤΕ

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ, καθώς μέχρι τώρα αυτές εξαιρούνταν της Αρχής και γίνονταν με μόρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 135/06.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια).

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια).

γ) Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ) Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα και η δομή της προσωπικότητας.

www.asep.gr