Μεγάλη ελληνική εταιρεία  DATAKAT στην Αττική που εξειδικεύεται στον χώρο των

τηλεπικοινωνιών και των κατασκευών
ζητά να προσλάβει :

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΑΦΕΑ

Απαραίτητα προσόντα:
 Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 Εμπειρία σε βαφή μεταλλικών επιφανειών με πιστόλι.
 Εμπειρία στην προετοιμασία των υλικών προς βαφή.
 Εμπειρία στην ανάμειξη και προετοιμασία χρωμάτων
 Εμπειρία σε χειρισμό μηχανημάτων
 Εμπειρία σε επεξεργασία μετάλλων στράντζα – ψαλίδι, Κοπή μετάλλων με πλάσμα,
Κοπή μετάλλων με πριονοκορδέλα
 Εμπειρία σε συγκολλήσεις μετάλλων
o Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξης ΜΜΑ
o Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG
o Πιστοποίηση στον τομέα των συγκολλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Τι προσφέρουμε:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Προοπτική εξέλιξης σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

7, Isiodou Str., Koropi, 19 400, Athens – Greece

t.: +30 211 6007802

e: tsokos@datakat.gr