Πρακτορείο ΟΠΑΠ  στα Βριλήσσια ζητεί άτομα για απόγευματινη και πρωινή
εργασία. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, πλήρης ασφάλιση, bonus.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 694 64 91501