Η Doculand A.E. αποτελεί μια εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης, συνδυάζει
την εξειδικευμένη μονάδα ψηφιακών εκτυπώσεων, με το κλασικό τυπογραφείο, και παρέχει
ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Έχει το σύνολο των εγκαταστάσεων της
στο Κορωπί, Αττικής και με νέες επενδύσεις, αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς για να παραμένει
πάντα ο πολύτιμος συνεργάτης σας, your document partner.

Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στο χώρο της ψηφιακής εκτύπωσης και
αναζητά τρόπους να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες
σε εταιρείες χονδρικής και πολυεθνικούς ομίλους.

Υπεύθυνος Πωλήσεων Χονδρικής

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της Doculand Α.Ε.
στείλτε το βιογραφικό σας στο: hr@doculand.com
Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας και συνεργάζεται άμεσα με το
τμήμα Marketing.
Προφίλ:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη, ιδανικά 2 χρόνια
• Φιλοδοξία, διάθεση εξέλιξης
• Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πάθος για τις πωλήσεις
• Γνώσεις του κλάδου Γραφικών Τεχνών, θα αξιολογηθούν θετικά
• Γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
Καθήκοντα:
• Επέκταση δικτύου συνεργατών
• Εκπόνηση προτάσεων συνεργασίας και παρακολούθησή τους
• Παρουσία σε εκθέσεις όποτε απαιτείται
Η εταιρεία προσφέρει:
• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχείς δυνατότητες εξέλιξης
• Ικανοποιητικό μισθό και παροχές ανάλογες των προσόντων

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της Doculand Α.Ε.
στείλτε το βιογραφικό σας στο: hr@doculand.com