Η Spartan Security, ο πιο δυναμικός και επιτυχημένος πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας στην Ελλάδα,
που δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1989, αναζητά
Βοηθό Λογιστηρίου

Πλήρους πρωινής πενθήμερης απασχόλησης για στελέχωση του οικονομικού τμήματος

με έδρα τις ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις στο Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο με διπλογραφικά βιβλία
Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης
Καλή γνώση καταχωρήσεων Λογιστικής .Η γνώση του λογιστικού προγράμματος SOFTONE θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Βασικές γνώσεις ΦΠΑ, VIES, INTRASTAT, παρακρατούμενοι φόροι
Βασική γνώση μισθοδοσίας (EPSILON)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Πολύ καλή γνώση MS OFFICE
Καθήκοντα:
 Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών.
 Συμφωνίες MYDATA & Γενικής Λογιστικής.
 Συμμετοχή στη δημιουργία μηνιαίων αναφορών.
Έκδοση παραστατικών και επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας.
Συμμετοχή στην έκδοση μισθοδοσίας.
Διενέργεια ελέγχων λογιστηρίου , συμφωνίες πελατών -προμηθευτών.
Ατομικές δεξιότητες:
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, προθεσμιών, πλάνων και πολλαπλών έργων.
Iκανότητα πολύ καλής συνεργασίας με την ομάδα του λογιστηρίου και λοιπά τμήματα.
Αξιοπιστία, επαγγελματική ηθική δεοντολογία
Προσφέρεται:
Άμεση πρόσληψη με σταθερό ωράριο και άριστες συνθήκες εργασίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων +bonus
Extra παροχές ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης
Εποπτεία από φοροτεχνικό γραφείο και συνεργασία από μόνιμους βοηθούς
 Συνεχής εκπαίδευση λογιστικής επιμόρφωσης
Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε ΤΩΡΑ στην ομάδα μας εφόσον:
 Διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 Αναζητάτε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεχνικές δεξιότητές σας στην ηλεκτρονική ασφάλεια.
 Επιθυμείτε να εργαστείτε για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.
 Ενδιαφέρεστε για συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης στο αντικείμενό σας.
 Σας αρέσουν οι προκλήσεις στις νέες τεχνολογίες.

Email επικοινωνίας: v.aivaliotou@spartan.gr
Στην αποστολή βιογραφικού να αναφέρεται στο θέμα ο πλήρης τίτλος της θέσης, καθώς κι ένα σύντομο εισαγωγικό
προσωπικό σημείωμα που θα περιγράφει πως η εμπειρία και τα προσόντα σας μπορούν να εξελίξουν τον
οργανισμό.