Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης κοντά στο Jumbo 4-9 Δευτέρα μέχρι Σάββατο και επιπλέον Σάββατο πρωί 9-1
Τηλέφωνο :6906265323