Η εταιρεία ENVIPCO HELLAS, στο Κορωπί, Ηφαίστου 34,
Ζητά Μηχανοτεχνίτη για 8 οχτάωρη, πενθήμερη απασχόληση,
08:00 -16:00
Τηλ Επικοινωνίας 211 0155 913