Η εταιρεία ENVIPCO HELLAS, στο Κορωπί, Ηφαίστου 34,
Ζητά προσωπικό καθαρισμού, για 4 τετράωρη απασχόληση,
Πενθήμερη 08:00 -12:00
Τηλ Επικοινωνίας 211 0155 913