Εάν είσαι νοσηλευτής-τρια ή βοηθός νοσηλευτή και σε ενδιαφέρει να εξελιχθείς στη μεγαλύτερη
ιδιωτική μονάδα Αποκατάστασης νευρολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων, διάβασε τα
παρακάτω και κάνε την αίτησή σου σήμερα .

παροχές
Για τη θέση του/της Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστες συνθήκες εργασίας
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό
περιβάλλον
κύριες αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της θέσης του/της νοσηλευτή-τριας/βοηθού περιλαμβάνουν:
Διενέργεια συνήθων διαγνωστικών ελέγχων (παρακολούθηση σφυγμών, πίεσης
αίματος και θερμοκρασίας, παροχή φαρμάκων και ενέσεων κ.λπ.)
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του ασθενή και τεκμηρίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας
Παροχή θεραπείας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης
Τήρηση κανονισμών και προτύπων φροντίδας
Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό
προσόντα
Ο ιδανικός/η υποψήφιος/α για τη θέση του/της Νοσηλευτή-τριας/Βοηθού θα πρέπει να
διαθέτει:
Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Πτυχίου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
Απασχόληση σε βάρδιες

Εμπειρία
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
Πληροφορίες
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα
αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και
αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις
υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα
Εμπιστευτικές.

Randstad Hellas SA
11527 Athens